U-Tube Systems: werken vanuit duurzame oplossingen

Juan Gordeijns, Managing Director U- Tube Systems en secretaris Stichting REC- verduurzaming gemeente, Tholen.

Het ontstaan van U- tube Systems
In 2014 werd Juan Gordeijns door de Magnum Heating Group benaderd. Zij verkochten destijds elektrische vloerverwarmingssystemen, maar zagen het belang en potentieel van een water gedragen vloerverwarmings- en koelsysteem. Dat had de toekomst i.c.m. een elektrische vloerverwarming in de ruimtes waar je maar af en toe bent, zoals een badkamer, aldus Gordeijns.

De Magnum Heating Group wil op deze manier de hele keten voorzien.  Gordeijns zag ook direct de mogelijkheden en potentie van het product en kreeg zodoende een belang binnen de Magnum Group, waarna hij in 2014 productiefaciliteit en dochteronderneming “U-Tube Systems’’ kon opstarten in het pand van de Magnum Heating Group op bedrijventerrein Slabbecoornpolder in Tholen. U- Tube Systems is een productiebedrijf wat vloerverwarmings- en koeling oplossingen op maat produceert voor de Magnum Group, maar ook voor andere afnemers.

Groei
Een aantal jaren geleden heeft Magnum Heating Group een prachtige nieuwe locatie betrokken op bedrijventerrein Welgelegen in Tholen. Zo kreeg U-Tube Systems ook de mogelijkheid verder uit te breiden en dat was hard nodig. Waar de productie destijds begon met 2 productielijnen om vloerverwarmingsbuis te produceren, volg de stapsgewijs uitbreiding. Inmiddels is U-Tube systems gegroeid naar 9 productielijnen en worden er 24/5 vloerverwarmingsbuizen en verdelers geproduceerd en gezocht naar innovatieve maatwerkoplossingen voor klanten over de hele wereld, want ca. 50% wordt geproduceerd voor export.

Gordeijns houdt zichzelf op het moment vooral bezig met de ontwikkelingen van het bedrijf en haar product, zoals; maatwerkoplossingen en innovatieve toepassingen voor klanten.

De groene ondernemer
U-Tube Systems draagt met haar product bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. De vloerverwarming -en koelingsoplossingen kunnen als eindproduct worden gecombineerd met een warmtepomp of zonnepanelen. Dit draagt op termijn bij aan een lagere CO2 uitstoot wat beter is voor het milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het oog op het nageslacht
Als ondernemer is het belangrijk om te kijken hoe je maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen Ondernemen is vooruitzien en dat is verduurzamen ook; “Hoe laat je de aarde achter voor het nageslacht?” Het streven van U- Tube Systems is om te ondernemen met zo min mogelijk impact voor het milieu, zonder dat dit te zeer ten koste gaat van ondernemerskapitaal. Verduurzamen hoeft eigenlijk “niets” te kosten, soms is er zelfs sprake van een goede ROI, of kost het uiteindelijk niets mede door goede subsidie- en financieringsmogelijkheden, waardoor je, je cashflow ook niet aan hoeft te spreken. Sommige investeringen lonen echt de moeite en zijn zo terugverdiend. Een win, win situatie! Het pand van U-Tube Systems is voorzien van LED- verlichting én er wordt groene stoom ingekocht.

Collectieve verduurzaming
U- Tube Systems doet graag mee met het collectieve verduurzamingsproject van bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen, Tholen. Natuurlijk is het goed als je als ondernemer al aan individuele verduurzaming doet, maar het blijft toch een beetje een “eenzame roep in de woestijn, qua impact, aldus Gordeijns. Om werkelijk het grote verschil te maken en op energie te besparen en kosten te drukken is een collectief interessant. De haalbaarheidsstudie die gedaan is op het bedrijventerrein geeft een enorm potentieel aan (terug)winning van groene energie weer door onder meer; opwek met zonnepanelen en het inbrengen van restwarmte vanuit de (productie)processen via een warmte/koude net. De verkregen elektrische energie kan vervolgens worden opgeslagen in een batterijsysteem met slimme sturing, waardoor deze niet langer verloren gaat en op het juiste moment kan worden verdeeld. Het bedrijventerrein kan hiermee energieneutraal en zelfs energiepositief gemaakt worden. Er is genoeg restwarmte op het terrein aanwezig om het gehele bedrijventerrein te voorzien van warmte- en koude en zelfs een aangrenzende woonwijk (+500 woningen) kan voorzien worden van warmte opgewekt door de bedrijven op het terrein. Dat is de impact die nodig hebben binnen de energietransitie!

Stichting REC- verduurzaming gemeente Tholen proactief voor collectieve verduurzaming bedrijventerreinen.
U-Tube Systems kan veel restwarmte leveren vanuit haar (productie)processen en doet graag mee met de collectieve verduurzaming van het bedrijventerrein. Gordeijns hoopt dat andere ondernemers ook het belang en het potentieel van het project inzien en ook aanhaken.

Via stichting REC- verduurzaming gemeente Tholen probeert Gordeijns andere ondernemers ook te enthousiasmeren voor het project. De stichting is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers over collectieve verduurzaming op het bedrijventerrein en geeft sturing aan het project. “Niet meedoen met de collectieve verduurzaming op het bedrijventerrein is een gemiste kans”, aldus Gordeijns.

Leave a Reply

Your email address will not be published.