‘’Collectieve verduurzaming is dan ook de sleutel naar succes’’

In gesprek met: Mark Bierens, Managing Director Delta Glass B.V., Tholen en voorzitter REC-verduurzaming gemeente Tholen.

Een blik op “vervlogen” tijden, daar waar het begon
 In de oorlogsjaren zagen twee door scheikunde gepassioneerde vrienden een Spitfire vliegtuig neerkomen in Rotterdam en waren erg onder de indruk van het materiaal waarvan de koepel van de cockpit was gemaakt. Normaal werd voor dergelijke toepassingen glas gebruikt, maar de koepel van het Spitfire vliegtuig was uit acrylaatplaat vervaardigd.

De twee vrienden zagen in acrylaat het materiaal van de toekomst en begonnen samen een handel in acrylaatplaten voor het toepassen van acrylaatplaat voor diverse doeleinden. Het was immers licht van gewicht, sterk, doorzichtig en modelleerbaar.

Het caravanvenster
Op de RAI-caravanbeurs in 1955 stond een caravandealer met een caravan waarvan het glazen raam kapot was gegaan. Zo kon hij de caravan natuurlijk niet presenteren aan het publiek. De twee vrienden konden de caravandealer gelukkig uit de brand helpen door het kapotte glasvenster te voorzien van een op maat gemaakte acrylaatplaat, zodat hij de desbetreffende caravan toch kon presenteren op de beurs. Dat was de aftrap voor de toepassing van acrylaat in caravanvensters. Er moest immers gewicht bespaard worden. In plaats van plaat leveren ontstond er een vraag naar op maat gemaakte vensters. De vrienden besloten na de eerste groeispurt om de acrylaatplaat niet meer in te kopen maar om zelf te gaan maken.   

Productie in Tholen
De productie van de acrylaatplaten werd opgestart in Rotterdam, maar al snel werd naar een andere locatie gezocht in verband met de beschikbare ruimte. De keuze voor Tholen is min of meer toevallig. Op weg naar België voor het bekijken van een geschikt bedrijfsterrein reden de vrienden langs Tholen. De werkloosheid op Tholen was toen erg groot en ze konden bij de gemeente bedingen dat het bedrijf zich mocht vestigen naast de brug om de aanvoerlijn naar Rotterdam zo kort mogelijk te houden.  

In 1978 was Delta Glass B.V. dan ook het eerste bedrijf dat zich vestigde op bedrijventerrein Slabbecoornpolder in Tholen. Inmiddels vele jaren, ontwikkelingen én een overname door het Amerikaanse Lippert Industries verder, vormt bedrijventerrein Slabbecoornpolder nog steeds een prima uitvalsbasis voor Delta Glass.

Verduurzaming
Een belangrijk speerpunt binnen de huidige ontwikkelingen van Delta Glass is verduurzaming. Verduurzaming heeft Delta Glass al heel veel opgeleverd. Zo heeft Delta Glass al fors op de energierekening kunnen besparen door grondstoffen in te kopen met een laag inhibitor gehalte, hierdoor hoeft niet meer gedestilleerd te worden. Dit scheelt enorm in energiekosten en voorkomen van afvalstoffen.

Een andere flinke besparing is het terugwinnen van warmte. Bij het proces wordt veel warmte gebruikt in de vorm van stoom. Deze stoom werd na iedere batch afgeblazen naar de buitenlucht waarmee veel energie en water verloren ging. Met subsidie uit de MAP gelden kon Delta Glass een gaswasser plaatsen waarbij alle stoom wordt opgevangen en de warmte wordt benut voor het verwarmen van de gebouwen. Een beter milieu gaat bij Delta Glass hand in hand met flinke kostenbesparingen!

Verduurzamen doe je niet alleen
Delta Glass blijft zich inzetten om te verduurzamen. ‘’Maar de uitdagingen die er nu liggen om op termijn geen broeikasgassen meer uit te stoten hebben zoveel impact, dat je doet beseffen dat je het niet meer alleen kan doen’’. Door bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen collectief te verduurzamen, maak je echt impact en creëer je ontzettend veel mogelijkheden. Uit onderzoek is gebleken dat het terrein energiepositief gemaakt kan worden en er ontzettend veel restwarmte uit de productieprocessen komt. Deze restwarmte vervliegt nu, terwijl we meer dan genoeg warmte kunnen inbrengen om het complete terrein te voorzien van warmte (uit eigen processen) en we naast onze eigen behoeftes op het terrein nog een woonwijk van ca. 500 huizen kunnen voorzien van warmte.Een ongekend potentieel! Dan is het tijd om als bedrijventerrein de handen ineen te slaan en collectief dergelijke plannen te verwezenlijken. Een kans om aan te grijpen en impact te maken binnen de energietransitie. Collectieve verduurzaming is mijns inziens dan ook de sleutel naar succes’’, aldus Mark Bierens.

Mark Bierens, Managing Director Delta Glass B.V., Tholen en voorzitter REC-verduurzaming gemeente Tholen

Leave a Reply

Your email address will not be published.