Contractondertekening On E Target & StedIn

Contractondertekening Flexcontract ON E Target - Stedin

V.l.n.r. Dick van der Velde, Frans Bentschap Knook, Mark Bierens, Wim Kardux, Juan Gordeijns, Peter Hoek, Mirjana Schaap, Peter van Tuijl, Warmold ten Zijthoff, David Peters

On E Target en StedIn hebben onlangs een contract ondertekend voor flexibel elektriciteitsvermogen voor het elektriciteitsnet ten behoeven van een batterij met slimme sturing. Dit is een belangrijke stap in de overgang naar een meer duurzaam en flexibel elektriciteitsnetwerk.

Energietransitie doe je niet alleen, die doe je samen!

Op 8 maart j.l. heeft On E Target in samenwerking met Stedin en ondernemers van bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen een contract getekend voor de inzet van flexibel elektriciteitsvermogen ten behoeven van een batterij met slimme sturing. Deze samenwerking is een enorme stap om netcongestie te reduceren en extra ruimte te creëren op het lokale elektriciteitsnet.

Project ‘Bedrijventerreinen Tholen’ van grote invloed op behalen doelstellingen

18-06-2021 Bemmel

Het voorstel van de kopgroep aan de gemeenteraad van Tholen is gisteravond unaniem aangenomen. Met deze Visie Energiebalans wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het terugdringen van het totale energieverbruik in de gemeente.. Het pilotproject ‘bedrijventerreinen Tholen’ levert een grote bijdrage aan het terugdringen van het energieverbruik in de gemeente, dat momenteel ligt rond de 2000 TJ.

Tijdens de informatieve vergadering over de energiebalans in Tholen op 20 mei jl. bleek al dat het project ‘Bedrijventerreinen Tholen’ van grote invloed is op het behalen van de doelstellingen van de gemeente Tholen. Door middel van diverse programmalijnen en projecten wil de gemeente Tholen namelijk 25% van de totale energieaanvraag duurzaam kunnen opwekken in 2025. Het project ‘bedrijventerreinen Tholen’, waaronder de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen vallen, functioneert als belangrijk project in het behalen van de doelstellingen.

Visie
Het project sluit daarnaast goed aan bij de visie van de gemeente; ‘’We zetten ons actief in om invulling te geven aan de energiedoelstellingen, en dat doen we met slimme combinatie van besparingsmaatregelen en toevoegingen van hernieuwbare opwek. We laten ons deze transitie niet overkomen, maar nemen de regie op de planvorming om te borgen dat de uitvoering past bij de Thoolse waarden. We stellen onze inwoners en bedrijven centraal, wij willen hen ondersteunen bij hun transitie naar een duurzame en energiezuinige toekomst. Gezondheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn leidend bij de plannen van de gemeente Tholen’’.

Netcongestie

De netcongestie is in heel Nederland, maar nu ook in de gemeente Tholen van grote invloed op de energiemarkt. Zeker tot 2025 krijgen ondernemers, als ze een grootverbruik aansluiting nodig hebben om de door hen opgewekte duurzame energie op het elektriciteitsnet te mogen zetten, deze niet. Daarom is de focus tot 2025 gericht op maatregelen die beschikbaar en uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare netcapaciteit. Door een flexibele, innovatieve en lerende aanpak toe te passen zal netcongestie van een iets minder grote invloed zijn op de energiemarkt.

Werken naar 2025

Het project “bedrijventerreinen Tholen” wordt door de Stichting REC bedrijventerreinen Tholen uitgevoerd, in samenwerking met de gemeente Tholen en andere gerelateerde bedrijven en instellingen. De gemeente Tholen wil een faciliterende en stimulerende rol in het project spelen om ondernemers te bewegen, maar kiest ervoor om op specifieke onderdelen een regisserende rol op te pakken. Het streven is, door koppeling van beide terreinen, in 2025 indicatief tot 140 TJ bij te dragen door verduurzaming van het energiegebruik en/of duurzame energie-opwek.  De gemeente wil hiervoor middelen beschikbaar stellen, zowel in capaciteit als in budget.

Niet alleen is dit project een belangrijke stap voor de gemeente Tholen, ook kan het een mooi opstapje zijn naar nog veel meer energie positieve bedrijventerreinen in heel Nederland! Met dit project willen we met elkaar aantonen dat een energiepositief bedrijventerrein daadwerkelijk mogelijk is!

Maarten Koudenburg, gepensioneerd ondernemer en pandeigenaar op bedrijventerrein Slabbecoornpolder, Tholen

Waar het begon

Maarten Koudenburg ging in eerste instantie naar de Zeevaartschool met als doel om de koopvaardij in te gaan. Het viel echter niet mee om lange tijd bij familie weg te zijn en derhalve werd toch gekozen voor een andere opleiding dichter bij “huis en haard”, dat werd een studie Elektrotechniek op de avond-HTS. Het waren lange dagen. Overdag werkte hij bij een staalfabriek en ‘s avonds ging hij naar school om te studeren.

 

Praktijk

Na het afronden van zijn studie heeft hij het geleerde in praktijk gebracht door een functie te bekleden in de commercie i.c.m. elektrotechniek  binnen de kunststof branche. Zo heeft hij onder andere gewerkt voor Raychem en General Electric Plastics (het huidige Sabic), waar hij onder meer Area Manager voor Scandinavië  was.

 

Eigen bedrijf op bedrijventerrein  Slabbecoornpolder, Tholen

Na veel ervaring opgedaan te hebben in de kunststofbranche kwam de mogelijkheid een eigen bedrijf te starten. Zo werd in 1992 “Plastrade BV” opgericht, waarmee Koudenburg een Zweeds bedrijf vertegenwoordigde in de handel van Polycarbonaatplaten in de BeNeLux. Er werd een pand gekocht op bedrijventerrein Slabbecoornpolder in Tholen. De toepassingen van de polycarbonaatplaat werden verder ontwikkelt en ondergebracht in het bedrijf “Allplast BV” dat daarna gestaag groeide. Er was meer ruimte nodig en het pand van de buren werd aangekocht ten behoeve van chemische-lijm processen die daar beter uitgevoerd konden worden in verband met de ventilatie. Later is ook nog een derde pand aan de overkant van de straat gekocht. Dit pand is totaal gerenoveerd door Koudenburg.

 

Verduurzamen met zonnepanelen en deelname project

Inmiddels is het bedrijf verkocht maar de panden zijn eigendom gebleven van Koudenburg die zelf met pensioen is gegaan. Stilstaan heeft echter nooit in het karakter van Koudenburg gezeten. Vooruitdenken wel! Sinds 2020 zijn twee panden van Koudenburg voorzien van zonnepanelen.

Door de SDE subsidie is de verduurzaming lucratief!  Verduurzaming hoeft niets te kosten. Het levert juist op, aldus Koudenburg


Koudenburg kijkt uit naar collectieve verduurzaming op bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen. Via collectieve verduurzaming kun je impact maken binnen de energietransitie en echt iets bereiken voor het nageslacht. Daarnaast leent een bedrijventerrein zich bij uitstek voor verduurzaming. Zo wordt er bijvoorbeeld geen kostbare (landbouw)grond opgeofferd voor zonnevelden en heeft niemand last van zonnepanelen op de daken van de bedrijven. Verduurzamen levert naast het milieutechnische aspect ook financieel veel op voor een ondernemer. Het mes snijd dus aan twee kanten. Dan mag je jezelf denk ik afvragen, waarom je niet zou verduurzamen. Ik zie het in ieder geval als een kans die ik zeker niet laat liggen!