Jansen Tholen B.V. een bedrijf met oog op de toekomst

Tholen 09-07-2020

Het bedrijf dat is gevestigd op het bedrijventerrein Slabbecoornpolder in Tholen is flink aan de weg aan het timmeren op het gebied van duurzaamheid. Met een ruime hoeveelheid zonnepanelen en led verlichting laat het bedrijf, dat 32 medewerkers telt, zien dat zij een steentje wil bijdragen om onze planeet groener te maken en leefbaar te houden.

‘’Een goede oplossing is een duurzame oplossing’’
Door zo veel mogelijke duurzame oplossingen te leveren voor machines, productielijnen en industriële installaties wil Jansen Tholen een bijdrage leveren aan duurzame en rendabele productieprocessen. Bij Jansen Tholen wordt er probleemoplossend te werk gegaan. Dit wil zeggen dat er altijd op zoek word gegaan naar de best mogelijke oplossing. Het motto van Jansen Tholen luidt daarom: ‘’een goede oplossing is een duurzame oplossing’’.

Directeur Kees Jansen van Jansen Tholen B.V.: ‘’Om de wereld nog leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen is het belangrijk dat er actie wordt ondernomen. Hierbij zijn de plannen van het REC in Tholen een erg mooi initiatief’’.
Duurzaamheid staat hoog in het vaandel binnen het bedrijf. Maar hoe maak je je eigen werknemers nu warm om duurzamer te worden? Kees Jansen: “Door te communiceren met werknemers over de voordelen om duurzaam te leven, proberen we hen te enthousiasmeren over dit onderwerp’’.

REC Tholen
Kees Jansen: ‘’Ik ben erg enthousiast over het initiatief van het REC in Tholen. Niet alleen zijn er voor mij als individuele ondernemer veel pluspunten, maar vooral als collectief is er op het bedrijventerrein veel voordeel te halen. Ik ben zelf voortvarend bezig op het gebied van duurzaamheid en om dan samen met andere ondernemers te werken aan een energieneutraal bedrijventerrein is geweldig. Om de wereld nog leefbaar te houden voor onze kinderen en kleinkinderen is het belangrijk dat er actie wordt ondernomen. Hierbij zijn de plannen van het REC in Tholen een erg mooi initiatief’’.

Haalbaarheidsstudie bedrijventerrein Slabbecoornpolder Tholen afgerond

Met de afronding van de haalbaarheidsstudie door On-E-Target is bedrijventerrein Slabbecoornpolder in Tholen het eerste bedrijventerrein dat de fase van de diepteanalyse in kan gaan. Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat er een Smart Grid op het bedrijventerrein mogelijk is, waarbij de bedrijven meer duurzame energie opwekken dan de bedrijven op het terrein samen nodig hebben. Dit betekent dat het collectief van het bedrijventerrein energie positief is en dat niet alleen de individuele ondernemer zichzelf van elektriciteit en warmte kan voorzien, maar ook anderen (ondernemers, instellingen en consumenten) hiervan gebruik kunnen maken.

Haalbaarheidsstudie
Uit de haalbaarheidsstudie is naar voren gekomen dat de bedrijven op Slabbecoornpolder door middel van zonnepanelen, een batterijsysteem en een warmte/koude netwerk de benodigde elektriciteit en warmte voor het bedrijventerrein op kunnen wekken. Alle bedrijven kunnen omschakelen naar duurzame energie en voor de verwarming en koeling van hun pand hebben zij geen gas meer nodig. Met zonne-energie opgewekte elektriciteit kan opgeslagen worden op een mega-batterij en in de “donkere” uren worden gebruikt zodat de bedrijven te allen tijde van duurzame energie voorzien kunnen worden. Via een ingenieus systeem kan in de zomer warmte worden opgeslagen die in de winter gebruikt kan worden om de gebouwen te verwarmen. In de winter wordt koude opgeslagen welke op haar beurt in de zomer gebruikt kan worden om de gebouwen te koelen. Op Slabbecoornpolder is een zuiveringsinstallatie van waterschap Scheldestromen gevestigd. Het water van deze zuiveringsinstallatie kan worden gebruikt voor het warmte/koude netwerk. Op deze manier is het boren van bronnen voor een warmte/koude netwerk niet noodzakelijk. De restwarmte en restkoude van bedrijven kan eveneens gebruikt worden voor het warmte/koude netwerk.

Hoe mooi zou het zijn als alle ondernemers aansluiten bij dit duurzame project? In dat geval voorziet het collectief van bedrijven op Slabbecoornpolder niet alleen in haar eigen elektriciteitsbehoefte maar ook in dat van 1.877 Thoolse huishoudens. 

Concept van een Smart Grid op Slabbecoornpolder

Diepteanalyse
Nu de Haalbaarheidsstudie volledig afgerond is en de eerste intentieverklaringen door de deelnemende ondernemers zijn ondertekend, kan er op korte termijn een start worden gemaakt met de diepteanalyse. Hierin worden de specifieke wensen en eisen van de ondernemers, en het totale bedrijventerrein in kaart gebracht. Daarnaast wordt er exact bepaald wat er nodig is om tot een duurzaam bedrijventerrein te komen. Hoeveel zonnepanelen hebben we per dak nodig? Op welke locatie wordt het batterijsysteem en de centrale warmtevoorziening geplaatst? Wat is het verbruik van een bedrijf per kwartier? Kortom, uit de diepteanalyse komt een definitief plan hoe het bedrijventerrein energieneutraal gemaakt wordt.

Aan de hand van dit uitgebreide plan wordt een business case gemaakt. De Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) ondersteunt dit project van de Stichting REC verduurzaming gemeente Tholen. Samen met de Rabobank wordt gezocht naar een financiering op maat voor dit project, ondersteunt met Europese gelden. Financieel economisch is dit zeer gunstig voor zowel de individuele ondernemer, als voor het terrein in haar totaliteit. De insteek is dat de kosten voor de ondernemers lager worden en hun cashflow niet wordt aangesproken.

Interesse in dit unieke project? Hoe meer bedrijven deelnemen hoe beter! Meld u vandaag nog aan en neem contact met ons op!