Project ‘Bedrijventerreinen Tholen’ van grote invloed op behalen doelstellingen

18-06-2021 Bemmel

Het voorstel van de kopgroep aan de gemeenteraad van Tholen is gisteravond unaniem aangenomen. Met deze Visie Energiebalans wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het terugdringen van het totale energieverbruik in de gemeente.. Het pilotproject ‘bedrijventerreinen Tholen’ levert een grote bijdrage aan het terugdringen van het energieverbruik in de gemeente, dat momenteel ligt rond de 2000 TJ.

Tijdens de informatieve vergadering over de energiebalans in Tholen op 20 mei jl. bleek al dat het project ‘Bedrijventerreinen Tholen’ van grote invloed is op het behalen van de doelstellingen van de gemeente Tholen. Door middel van diverse programmalijnen en projecten wil de gemeente Tholen namelijk 25% van de totale energieaanvraag duurzaam kunnen opwekken in 2025. Het project ‘bedrijventerreinen Tholen’, waaronder de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen vallen, functioneert als belangrijk project in het behalen van de doelstellingen.

Visie
Het project sluit daarnaast goed aan bij de visie van de gemeente; ‘’We zetten ons actief in om invulling te geven aan de energiedoelstellingen, en dat doen we met slimme combinatie van besparingsmaatregelen en toevoegingen van hernieuwbare opwek. We laten ons deze transitie niet overkomen, maar nemen de regie op de planvorming om te borgen dat de uitvoering past bij de Thoolse waarden. We stellen onze inwoners en bedrijven centraal, wij willen hen ondersteunen bij hun transitie naar een duurzame en energiezuinige toekomst. Gezondheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn leidend bij de plannen van de gemeente Tholen’’.

Netcongestie

De netcongestie is in heel Nederland, maar nu ook in de gemeente Tholen van grote invloed op de energiemarkt. Zeker tot 2025 krijgen ondernemers, als ze een grootverbruik aansluiting nodig hebben om de door hen opgewekte duurzame energie op het elektriciteitsnet te mogen zetten, deze niet. Daarom is de focus tot 2025 gericht op maatregelen die beschikbaar en uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare netcapaciteit. Door een flexibele, innovatieve en lerende aanpak toe te passen zal netcongestie van een iets minder grote invloed zijn op de energiemarkt.

Werken naar 2025

Het project “bedrijventerreinen Tholen” wordt door de Stichting REC bedrijventerreinen Tholen uitgevoerd, in samenwerking met de gemeente Tholen en andere gerelateerde bedrijven en instellingen. De gemeente Tholen wil een faciliterende en stimulerende rol in het project spelen om ondernemers te bewegen, maar kiest ervoor om op specifieke onderdelen een regisserende rol op te pakken. Het streven is, door koppeling van beide terreinen, in 2025 indicatief tot 140 TJ bij te dragen door verduurzaming van het energiegebruik en/of duurzame energie-opwek.  De gemeente wil hiervoor middelen beschikbaar stellen, zowel in capaciteit als in budget.

Niet alleen is dit project een belangrijke stap voor de gemeente Tholen, ook kan het een mooi opstapje zijn naar nog veel meer energie positieve bedrijventerreinen in heel Nederland! Met dit project willen we met elkaar aantonen dat een energiepositief bedrijventerrein daadwerkelijk mogelijk is!

Leave a Reply

Your email address will not be published.