Project ‘Bedrijventerreinen Tholen’ van grote invloed op behalen doelstellingen

18-06-2021 Bemmel

Het voorstel van de kopgroep aan de gemeenteraad van Tholen is gisteravond unaniem aangenomen. Met deze Visie Energiebalans wil de gemeenteraad een bijdrage leveren aan het terugdringen van het totale energieverbruik in de gemeente.. Het pilotproject ‘bedrijventerreinen Tholen’ levert een grote bijdrage aan het terugdringen van het energieverbruik in de gemeente, dat momenteel ligt rond de 2000 TJ.

Tijdens de informatieve vergadering over de energiebalans in Tholen op 20 mei jl. bleek al dat het project ‘Bedrijventerreinen Tholen’ van grote invloed is op het behalen van de doelstellingen van de gemeente Tholen. Door middel van diverse programmalijnen en projecten wil de gemeente Tholen namelijk 25% van de totale energieaanvraag duurzaam kunnen opwekken in 2025. Het project ‘bedrijventerreinen Tholen’, waaronder de bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen vallen, functioneert als belangrijk project in het behalen van de doelstellingen.

Visie
Het project sluit daarnaast goed aan bij de visie van de gemeente; ‘’We zetten ons actief in om invulling te geven aan de energiedoelstellingen, en dat doen we met slimme combinatie van besparingsmaatregelen en toevoegingen van hernieuwbare opwek. We laten ons deze transitie niet overkomen, maar nemen de regie op de planvorming om te borgen dat de uitvoering past bij de Thoolse waarden. We stellen onze inwoners en bedrijven centraal, wij willen hen ondersteunen bij hun transitie naar een duurzame en energiezuinige toekomst. Gezondheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn leidend bij de plannen van de gemeente Tholen’’.

Netcongestie

De netcongestie is in heel Nederland, maar nu ook in de gemeente Tholen van grote invloed op de energiemarkt. Zeker tot 2025 krijgen ondernemers, als ze een grootverbruik aansluiting nodig hebben om de door hen opgewekte duurzame energie op het elektriciteitsnet te mogen zetten, deze niet. Daarom is de focus tot 2025 gericht op maatregelen die beschikbaar en uitvoerbaar zijn binnen de beschikbare netcapaciteit. Door een flexibele, innovatieve en lerende aanpak toe te passen zal netcongestie van een iets minder grote invloed zijn op de energiemarkt.

Werken naar 2025

Het project “bedrijventerreinen Tholen” wordt door de Stichting REC bedrijventerreinen Tholen uitgevoerd, in samenwerking met de gemeente Tholen en andere gerelateerde bedrijven en instellingen. De gemeente Tholen wil een faciliterende en stimulerende rol in het project spelen om ondernemers te bewegen, maar kiest ervoor om op specifieke onderdelen een regisserende rol op te pakken. Het streven is, door koppeling van beide terreinen, in 2025 indicatief tot 140 TJ bij te dragen door verduurzaming van het energiegebruik en/of duurzame energie-opwek.  De gemeente wil hiervoor middelen beschikbaar stellen, zowel in capaciteit als in budget.

Niet alleen is dit project een belangrijke stap voor de gemeente Tholen, ook kan het een mooi opstapje zijn naar nog veel meer energie positieve bedrijventerreinen in heel Nederland! Met dit project willen we met elkaar aantonen dat een energiepositief bedrijventerrein daadwerkelijk mogelijk is!

Maarten Koudenburg, gepensioneerd ondernemer en pandeigenaar op bedrijventerrein Slabbecoornpolder, Tholen

Waar het begon

Maarten Koudenburg ging in eerste instantie naar de Zeevaartschool met als doel om de koopvaardij in te gaan. Het viel echter niet mee om lange tijd bij familie weg te zijn en derhalve werd toch gekozen voor een andere opleiding dichter bij “huis en haard”, dat werd een studie Elektrotechniek op de avond-HTS. Het waren lange dagen. Overdag werkte hij bij een staalfabriek en ‘s avonds ging hij naar school om te studeren.

 

Praktijk

Na het afronden van zijn studie heeft hij het geleerde in praktijk gebracht door een functie te bekleden in de commercie i.c.m. elektrotechniek  binnen de kunststof branche. Zo heeft hij onder andere gewerkt voor Raychem en General Electric Plastics (het huidige Sabic), waar hij onder meer Area Manager voor Scandinavië  was.

 

Eigen bedrijf op bedrijventerrein  Slabbecoornpolder, Tholen

Na veel ervaring opgedaan te hebben in de kunststofbranche kwam de mogelijkheid een eigen bedrijf te starten. Zo werd in 1992 “Plastrade BV” opgericht, waarmee Koudenburg een Zweeds bedrijf vertegenwoordigde in de handel van Polycarbonaatplaten in de BeNeLux. Er werd een pand gekocht op bedrijventerrein Slabbecoornpolder in Tholen. De toepassingen van de polycarbonaatplaat werden verder ontwikkelt en ondergebracht in het bedrijf “Allplast BV” dat daarna gestaag groeide. Er was meer ruimte nodig en het pand van de buren werd aangekocht ten behoeve van chemische-lijm processen die daar beter uitgevoerd konden worden in verband met de ventilatie. Later is ook nog een derde pand aan de overkant van de straat gekocht. Dit pand is totaal gerenoveerd door Koudenburg.

 

Verduurzamen met zonnepanelen en deelname project

Inmiddels is het bedrijf verkocht maar de panden zijn eigendom gebleven van Koudenburg die zelf met pensioen is gegaan. Stilstaan heeft echter nooit in het karakter van Koudenburg gezeten. Vooruitdenken wel! Sinds 2020 zijn twee panden van Koudenburg voorzien van zonnepanelen.

Door de SDE subsidie is de verduurzaming lucratief!  Verduurzaming hoeft niets te kosten. Het levert juist op, aldus Koudenburg


Koudenburg kijkt uit naar collectieve verduurzaming op bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen Tholen. Via collectieve verduurzaming kun je impact maken binnen de energietransitie en echt iets bereiken voor het nageslacht. Daarnaast leent een bedrijventerrein zich bij uitstek voor verduurzaming. Zo wordt er bijvoorbeeld geen kostbare (landbouw)grond opgeofferd voor zonnevelden en heeft niemand last van zonnepanelen op de daken van de bedrijven. Verduurzamen levert naast het milieutechnische aspect ook financieel veel op voor een ondernemer. Het mes snijd dus aan twee kanten. Dan mag je jezelf denk ik afvragen, waarom je niet zou verduurzamen. Ik zie het in ieder geval als een kans die ik zeker niet laat liggen!

 

U-Tube Systems: werken vanuit duurzame oplossingen

Juan Gordeijns, Managing Director U- Tube Systems en secretaris Stichting REC- verduurzaming gemeente, Tholen.

Het ontstaan van U- tube Systems
In 2014 werd Juan Gordeijns door de Magnum Heating Group benaderd. Zij verkochten destijds elektrische vloerverwarmingssystemen, maar zagen het belang en potentieel van een water gedragen vloerverwarmings- en koelsysteem. Dat had de toekomst i.c.m. een elektrische vloerverwarming in de ruimtes waar je maar af en toe bent, zoals een badkamer, aldus Gordeijns.

De Magnum Heating Group wil op deze manier de hele keten voorzien.  Gordeijns zag ook direct de mogelijkheden en potentie van het product en kreeg zodoende een belang binnen de Magnum Group, waarna hij in 2014 productiefaciliteit en dochteronderneming “U-Tube Systems’’ kon opstarten in het pand van de Magnum Heating Group op bedrijventerrein Slabbecoornpolder in Tholen. U- Tube Systems is een productiebedrijf wat vloerverwarmings- en koeling oplossingen op maat produceert voor de Magnum Group, maar ook voor andere afnemers.

Groei
Een aantal jaren geleden heeft Magnum Heating Group een prachtige nieuwe locatie betrokken op bedrijventerrein Welgelegen in Tholen. Zo kreeg U-Tube Systems ook de mogelijkheid verder uit te breiden en dat was hard nodig. Waar de productie destijds begon met 2 productielijnen om vloerverwarmingsbuis te produceren, volg de stapsgewijs uitbreiding. Inmiddels is U-Tube systems gegroeid naar 9 productielijnen en worden er 24/5 vloerverwarmingsbuizen en verdelers geproduceerd en gezocht naar innovatieve maatwerkoplossingen voor klanten over de hele wereld, want ca. 50% wordt geproduceerd voor export.

Gordeijns houdt zichzelf op het moment vooral bezig met de ontwikkelingen van het bedrijf en haar product, zoals; maatwerkoplossingen en innovatieve toepassingen voor klanten.

De groene ondernemer
U-Tube Systems draagt met haar product bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. De vloerverwarming -en koelingsoplossingen kunnen als eindproduct worden gecombineerd met een warmtepomp of zonnepanelen. Dit draagt op termijn bij aan een lagere CO2 uitstoot wat beter is voor het milieu.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met het oog op het nageslacht
Als ondernemer is het belangrijk om te kijken hoe je maatschappelijk verantwoord kunt ondernemen Ondernemen is vooruitzien en dat is verduurzamen ook; “Hoe laat je de aarde achter voor het nageslacht?” Het streven van U- Tube Systems is om te ondernemen met zo min mogelijk impact voor het milieu, zonder dat dit te zeer ten koste gaat van ondernemerskapitaal. Verduurzamen hoeft eigenlijk “niets” te kosten, soms is er zelfs sprake van een goede ROI, of kost het uiteindelijk niets mede door goede subsidie- en financieringsmogelijkheden, waardoor je, je cashflow ook niet aan hoeft te spreken. Sommige investeringen lonen echt de moeite en zijn zo terugverdiend. Een win, win situatie! Het pand van U-Tube Systems is voorzien van LED- verlichting én er wordt groene stoom ingekocht.

Collectieve verduurzaming
U- Tube Systems doet graag mee met het collectieve verduurzamingsproject van bedrijventerrein Slabbecoornpolder en Welgelegen, Tholen. Natuurlijk is het goed als je als ondernemer al aan individuele verduurzaming doet, maar het blijft toch een beetje een “eenzame roep in de woestijn, qua impact, aldus Gordeijns. Om werkelijk het grote verschil te maken en op energie te besparen en kosten te drukken is een collectief interessant. De haalbaarheidsstudie die gedaan is op het bedrijventerrein geeft een enorm potentieel aan (terug)winning van groene energie weer door onder meer; opwek met zonnepanelen en het inbrengen van restwarmte vanuit de (productie)processen via een warmte/koude net. De verkregen elektrische energie kan vervolgens worden opgeslagen in een batterijsysteem met slimme sturing, waardoor deze niet langer verloren gaat en op het juiste moment kan worden verdeeld. Het bedrijventerrein kan hiermee energieneutraal en zelfs energiepositief gemaakt worden. Er is genoeg restwarmte op het terrein aanwezig om het gehele bedrijventerrein te voorzien van warmte- en koude en zelfs een aangrenzende woonwijk (+500 woningen) kan voorzien worden van warmte opgewekt door de bedrijven op het terrein. Dat is de impact die nodig hebben binnen de energietransitie!

Stichting REC- verduurzaming gemeente Tholen proactief voor collectieve verduurzaming bedrijventerreinen.
U-Tube Systems kan veel restwarmte leveren vanuit haar (productie)processen en doet graag mee met de collectieve verduurzaming van het bedrijventerrein. Gordeijns hoopt dat andere ondernemers ook het belang en het potentieel van het project inzien en ook aanhaken.

Via stichting REC- verduurzaming gemeente Tholen probeert Gordeijns andere ondernemers ook te enthousiasmeren voor het project. De stichting is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers over collectieve verduurzaming op het bedrijventerrein en geeft sturing aan het project. “Niet meedoen met de collectieve verduurzaming op het bedrijventerrein is een gemiste kans”, aldus Gordeijns.

‘’Collectieve verduurzaming is dan ook de sleutel naar succes’’

In gesprek met: Mark Bierens, Managing Director Delta Glass B.V., Tholen en voorzitter REC-verduurzaming gemeente Tholen.

Een blik op “vervlogen” tijden, daar waar het begon
 In de oorlogsjaren zagen twee door scheikunde gepassioneerde vrienden een Spitfire vliegtuig neerkomen in Rotterdam en waren erg onder de indruk van het materiaal waarvan de koepel van de cockpit was gemaakt. Normaal werd voor dergelijke toepassingen glas gebruikt, maar de koepel van het Spitfire vliegtuig was uit acrylaatplaat vervaardigd.

De twee vrienden zagen in acrylaat het materiaal van de toekomst en begonnen samen een handel in acrylaatplaten voor het toepassen van acrylaatplaat voor diverse doeleinden. Het was immers licht van gewicht, sterk, doorzichtig en modelleerbaar.

Het caravanvenster
Op de RAI-caravanbeurs in 1955 stond een caravandealer met een caravan waarvan het glazen raam kapot was gegaan. Zo kon hij de caravan natuurlijk niet presenteren aan het publiek. De twee vrienden konden de caravandealer gelukkig uit de brand helpen door het kapotte glasvenster te voorzien van een op maat gemaakte acrylaatplaat, zodat hij de desbetreffende caravan toch kon presenteren op de beurs. Dat was de aftrap voor de toepassing van acrylaat in caravanvensters. Er moest immers gewicht bespaard worden. In plaats van plaat leveren ontstond er een vraag naar op maat gemaakte vensters. De vrienden besloten na de eerste groeispurt om de acrylaatplaat niet meer in te kopen maar om zelf te gaan maken.   

Productie in Tholen
De productie van de acrylaatplaten werd opgestart in Rotterdam, maar al snel werd naar een andere locatie gezocht in verband met de beschikbare ruimte. De keuze voor Tholen is min of meer toevallig. Op weg naar België voor het bekijken van een geschikt bedrijfsterrein reden de vrienden langs Tholen. De werkloosheid op Tholen was toen erg groot en ze konden bij de gemeente bedingen dat het bedrijf zich mocht vestigen naast de brug om de aanvoerlijn naar Rotterdam zo kort mogelijk te houden.  

In 1978 was Delta Glass B.V. dan ook het eerste bedrijf dat zich vestigde op bedrijventerrein Slabbecoornpolder in Tholen. Inmiddels vele jaren, ontwikkelingen én een overname door het Amerikaanse Lippert Industries verder, vormt bedrijventerrein Slabbecoornpolder nog steeds een prima uitvalsbasis voor Delta Glass.

Verduurzaming
Een belangrijk speerpunt binnen de huidige ontwikkelingen van Delta Glass is verduurzaming. Verduurzaming heeft Delta Glass al heel veel opgeleverd. Zo heeft Delta Glass al fors op de energierekening kunnen besparen door grondstoffen in te kopen met een laag inhibitor gehalte, hierdoor hoeft niet meer gedestilleerd te worden. Dit scheelt enorm in energiekosten en voorkomen van afvalstoffen.

Een andere flinke besparing is het terugwinnen van warmte. Bij het proces wordt veel warmte gebruikt in de vorm van stoom. Deze stoom werd na iedere batch afgeblazen naar de buitenlucht waarmee veel energie en water verloren ging. Met subsidie uit de MAP gelden kon Delta Glass een gaswasser plaatsen waarbij alle stoom wordt opgevangen en de warmte wordt benut voor het verwarmen van de gebouwen. Een beter milieu gaat bij Delta Glass hand in hand met flinke kostenbesparingen!

Verduurzamen doe je niet alleen
Delta Glass blijft zich inzetten om te verduurzamen. ‘’Maar de uitdagingen die er nu liggen om op termijn geen broeikasgassen meer uit te stoten hebben zoveel impact, dat je doet beseffen dat je het niet meer alleen kan doen’’. Door bedrijventerreinen Slabbecoornpolder en Welgelegen collectief te verduurzamen, maak je echt impact en creëer je ontzettend veel mogelijkheden. Uit onderzoek is gebleken dat het terrein energiepositief gemaakt kan worden en er ontzettend veel restwarmte uit de productieprocessen komt. Deze restwarmte vervliegt nu, terwijl we meer dan genoeg warmte kunnen inbrengen om het complete terrein te voorzien van warmte (uit eigen processen) en we naast onze eigen behoeftes op het terrein nog een woonwijk van ca. 500 huizen kunnen voorzien van warmte.Een ongekend potentieel! Dan is het tijd om als bedrijventerrein de handen ineen te slaan en collectief dergelijke plannen te verwezenlijken. Een kans om aan te grijpen en impact te maken binnen de energietransitie. Collectieve verduurzaming is mijns inziens dan ook de sleutel naar succes’’, aldus Mark Bierens.

Mark Bierens, Managing Director Delta Glass B.V., Tholen en voorzitter REC-verduurzaming gemeente Tholen